Ponedjeljak-Nedjelja: 08:00 - 17:00 | Srijeda: neradna
DOGOVORITE PREGLED VAŠEG VOZILA VEĆ DANAS: +387 37 771 230   HR: 0998363830

Servis kvačila

Zamjena seta kvačila

Servis kvačila

Zovemo je spojka ili kvačilo, a radi se o dijelu u vozilu koji omogućuje prijenos snage s motora na pogonske kotače.

Ovo je ključno kada vozilo kreće, odnosno kada se pokreće i zaustavlja  i kada se mijenjaju brzine. Što se ustvari u cijelom tom sistemu događa kada pritisnemo papučicu kvačila ili spojke? Prilikom stiskanja papučice razdvaja se tanjur kvačila (lamela ili disk), zamašnjak i potisna ploča. Kada vozač stisne papučicu, svi ovi dijelovi okreću se svaki za sebe, a kada otpusti potisak, svaki se dio okreće zasebno. Veoma je važno znati da bez pritiska na kvačilo ili spojku, njezin tanjur (lamela ili disk) ne mogu prenositi okretaje motora jer su u tom slučaju mjenjač i motor razdvojeni.
 
Dakle, kako možemo zaključiti iz ovog kratkog opisa, kvačilo je dio koji se mnogo  koristi tijekom životnog vijeka vozila i stoga nas ne treba čuditi kada primijetimo da se brzine teže mijenjaju ili nekakve druge poteškoće prilikom kretanja i zaustavljanja. 
 
Osnovni dijelovi kvačila su lamela, potisna košara te potisni ležaj. Kada osjetimo da je kvačilo dotrajalo, budući se radi o dijelu koji se sastoji od seta dijelova, najbolje je zamijeniti cijeli set jer obično svaki i najmanji dio traje podjednako i podjednako se troši, tako su usklađeni i napravljeni da imaju jednak vijek trajanja. Kada se mijenja kvačilo, dobro je provjeriti te po potrebi zamijeniti i dijelove koji su usko vezani uz rad samog kvačila, a to su ležajevi radilice, semering radilice, sajla kvačila te pomoćni i glavni cilindar kvačila.  

Zamjena kvačila nema nekog intervala izmjene, odnosno potrebno ga je zamijeniti kad sami vidite da radi problem.  Kvačilo treba promijeniti ako osjetite da je papučica spužvasta, odnosno da ne hvata dobro, potom ako ne hvata dok se papučica sasvim ne otpusti (visoko odvaja), ako osjetite miris paljevine prilikom vožnje, a u nekim slučajevima, kada je set doista jako pohaban, može se početi i dimiti, potom kad proklizuje, kad teško kreće, kada se čuje neugodan zvuk kad se stisne kvačilo. Dakle, veoma je bitno da vozač sam prati stanje stvari i kada osjeti neke od ovih promjena, obrati se svom mehaničaru.

Ovo je također jedan od najboljih savjeta koje možete dobiti što se tiče seta kvačila – obratite se svom automehaničaru. Sve će vam reći sljedeći podatak – zamjena seta kvačila, ovisno od marke i tipa automobila može trajati i više od 10 radnih sati, potrebni su posebni alati i iz tog razloga najbolje je da taj posao prepustite stručnjacima. Također, budući se radi o dugotrajnom poslu, najbolje je staviti originalne dijelove kako ne biste kasnije jedan kvar plaćali dva puta. Danas su raznorazne mogućnosti dolazaka do originalnih setova kvačila, a jedan od najomiljenijih svakako je internetska trgovina koja omogućuje laku i jednostavnu kupovinu dijelova za vozila.
 
Za kraj, ali ne manje važno, znajte da sam stil vožnje uvelike utječe na stanje kvačila. Najgore stvari koje možete napraviti kvačilu su – naglo startanje pri jakom gasu, vožnja u visokim petama zbog čega se papučica drži dulje u fazi otpuštanja pri čemu se posebice troši lamela, naizmjenično otpuštanje i stiskanje papučice (npr. dok čekamo semafor) te šlepanje drugog vozila - što je najpogubnije za ovaj dio. 

ZATRAŽI TERMIN U AUTOSERVISU
Tačna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa.